Jongdierenkeuring 13 oktober 2018 in Apeldoorn

Jongdierendag 13 oktober 2018 in Apeldoorn

Er waren 237 Oud-Hollandse Meeuwen ingeschreven voor deze jongdierendag, 30 fokkers hebben dit resultaat tot stand gebracht. Weer een mooi gegeven, veel om te kijken en te vergelijken dus. De zeven keurmeesters hadden een mooie verdeling om de dieren te beoordelen en van een predicaat te voorzien. Zo rond de 30 dieren te keuren, was mooi te doen. Klaas Nicolaij was weer voorzitter van de jury, zoals eerder.

Net na 10.00 uur opende dagvoorzitter John de Groot de show en konden keurmeesters en schrijvers aan het werk. Roel Staats als secretaris en Ad Schelling als penningmeester, zorgden voor de invulling en afwerking van de catalogus en Ad voor de financiële kant van de zaak. Het is altijd een gezellige drukte tussen de kooien, ook zijn de inzenders attent als ze merken dat hun duiven bijna aan de beurt zijn. Veelal wordt dan even de keuring van zijn dieren ook luisterend meegenomen.

Na de lunch moesten er nog een aantal worden gekeurd en daarna waren de keurmeesters druk met het uitzoeken van de prijzen. Toen ze daar mee klaar waren werd eerst de verloting gehouden. Verschillende leden hadden hiervoor prijzen beschikbaar gesteld, waarvoor vanaf deze plaats onze hartelijke dank.

Hierna kwamen we toe aan de bekendmaking van de winnaars.

De fraaiste doffer was een roodzilverschild geband van Ad Schelling met 96 punten.

De fraaiste duivin was een geelzilverschild geband van Klaas de With met 96 punten

De fraaiste doffer op 1 na was een zwartschild van Arno Cuijpers met 96 punten.

De fraaiste duivin op 1 na was een blauwzilverschild donkergeband van Dieter Gossen.

De fraaiste in de klasse van tekeningfouten was een blauwschild zwartgebande duivin van Jaap Dijksman.

De duif met de fraaiste ras-eigenschappen was geelschild van A.van Zijl met 95 punten. Het ging erom welk dier de mooiste manen, puntkap en jabot had. Met een meerderheid van stemmen werd deze geelschild gekozen.

Alle winnaars gefeliciteerd! Hierop kunnen jullie weer mee naar de grote shows om te proberen deze resultaten vast te houden en hopelijk indien mogelijk te verbeteren. Om mijn voorganger te citeren; “De eerste klap is een daalder waard en voor alle niet winnaars geldt: Parijs is nog ver, er kan nog van alles gebeuren”..

Als Oud-Hollandse Meeuwclub willen we alle inzenders, keurmeesters en iedereen die meegewerkt heeft aan het slagen van deze dag bedanken.

Hieronder de volledige uitslag:

 1. Beste jonge doffer A.W.Schelling
 2. Beste jonge duivin K.W.de With
 3. Beste jonge doffer op 1 na A.H.C. Cuijpers
 4. Beste jonge duivin op 1 na Dieter Gossen
 5. Beste jonge dier van een jeugdlid n.v.t
 6. Beste witte A.W. Schelling
 7. Beste roodschild A.H.C.Cuijpers
 8. Beste geelschild Edwin Beck
 9. Beste zwartschild A.H.C.Cuijpers
 10. Beste blauwschild zwartgeband A.H.C.Cuijpers
 11. Beste blauwzilverschild donkergeband Dieter Gossen
 12. Beste roodzilverschild geband A.W.Schelling
 13. Beste geelzilver geband K.W.de With
 14. Beste schild gekrast John de Groot
 15. Beste van de tekeningfouten Jaap Dijksman
 16. Beste geelschild op 1 na A.H.van Zijl
 17. Beste blauwschild zwartgeband op 1 na G.Kreeft
 18. Beste blauwzilverschild donkergeband op 1 na J.Bakker
 19. Beste geelzilverschild geband op 1 na W.de Graaf
 20. Beste blauwschild zwartgeband op 2 na Dieter Gossen
 21. Beste geelzilverschild geband op 2 na K.W.de With
 22. Speciale rasprijs, mooiste raseigenschappen A.H.van Zijl

Ook hebben we op deze dag Theo Rijks in het zonnetje gezet, Theo wil na een groot aantal jaren keurmeesterschap een stap terug doen. Wel behoudt hij het keurmeesterschap, omdat hij zijn grote liefde de Oosterse Meeuwen nog niet wil loslaten. Wij hebben van onze Club uit besloten om hem een passend afscheid te geven, mede in de vorm van een canvas met foto’s uit zijn keurmeester geschiedenis. Voorzitter John de Groot had nog een mooie opsomming van zijn verdiensten voor de Oud Hollandse Meeuw. Het ga je goed Theo.

Seerp Broersma

Fraaiste duivin op 1 na, Dieter Gossen

Fraaiste roodschild V/J, Arno Cuijpers

Fraaiste krasschild M/J John de Groot

Fraaiste doffer, Ad Schelling

Fraaiste geelschild V/J, Edwin Beck

Fraaiste doffer op 1 na, Arno Cuijpers

Fraaiste duivin, Klaas de With

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.