Bertus Kok overleden.

Smilde 28-3-2019 Beste leden,   Zoals jullie wellicht weten heeft Bertus Kok een aantal weken geleden te horen gekregen dat hij acute leukemie had. Hij is daarvoor naar het ziekenhuis gegaan om een zware chemokuur te ondergaan. Helaas heeft hij daar bovenop een hersenbloeding gehad en een bacteriële infectie, waardoor…

Verder lezen

Clubshow 2018 Amersfoort

Op de clubshow van de Ooudhollandse meeuwclub 2018 bij de Keistadshow waren 234 Oudhollandse meeuwen ingezonden. Hier een overzicht van de prijswinnaars. Klasse Kleurslag Pnt Inzender Fraaiste doffer oud Roodzilverschild gekrast 97 JRR de Groot Fraaiste duivin oud Zwartschild 96 AH van Zijl Fraaiste doffer jong Blauwschild zwart geband 97…

Verder lezen

Jongdierenkeuring 13 oktober 2018 in Apeldoorn

Jongdierendag 13 oktober 2018 in Apeldoorn

Er waren 237 Oud-Hollandse Meeuwen ingeschreven voor deze jongdierendag, 30 fokkers hebben dit resultaat tot stand gebracht. Weer een mooi gegeven, veel om te kijken en te vergelijken dus. De zeven keurmeesters hadden een mooie verdeling om de dieren te beoordelen en van een predicaat te voorzien. Zo rond de Verder lezen

Jongdierenkeuring op 13 oktober 2018 in Apeldoorn

Jongdierendag 13 oktober a.s.in Apeldoorn Beste leden, fokkers en liefhebbers. Op zaterdag 13 oktober a.s. gaan we in Apeldoorn, de jaarlijkse jongdierendag van de Oud Hollandse Meeuwclub houden, een mooie gelegenheid om voor het eerst de broedresultaten te laten zien van dit seizoen. Wij zien graag veel jonge Meeuwen verschijnen,…

Verder lezen

Piet Catsman overleden op 102 jarige leeftijd!

Overlijden Piet Catsman Vanmorgen, 3 september, hebben wij vernomen dat onze oudste sierduivenliefhebber Piet Catsman in de leeftijd van 102 jaar is overleden. Wij waren getuige van een energiek sierduivenliefhebber en –keurmeester die veel kennis en liefde in de liefhebberij heeft uitgestraald en aan anderen heeft overgebracht. We hebben begrepen…

Verder lezen

Jongdierendag 2017

Jongdierendag 2017 in Apeldoorn De inschrijving was veelbelovend. Maar liefst 246 Oud-Hollandse Meeuwen waren ingeschreven voor deze jongdierendag. 29 fokkers hadden voor dit resultaat gezorgd. Genoeg te kijken en te vergelijken dus. Negen keurmeesters waren van de partij om de dieren van een predicaat te voorzien. Zij hadden allen zo…

Verder lezen

Jaarvergadering/rasbespreking 2017 in Voorthuizen

Op 25 maart J.L. werd in Voorthuizen de jaarvergadering en rasbespreking van de Oud-Hollandse Meeuwclub gehouden. De opkomst was met 25 leden aan de magere kant. De gebruikelijke zaken die op een jaarvergadering aan de orde komen leverden geen problemen op. Er waren twee aftredende bestuursleden, John de Groot en…

Verder lezen

Clubshow 2016 bij de Keistadshow

De Keistadshow van 2016 was een succes. 26 fokkers hadden samen voor 235 Oud-Hollandse Meeuwen in de kooien gezorgd. Ze werden gekeurd door drie keurmeesters: Ane Visser, Theo Rijks en Martin van Uden. De fraaiste doffer oud, met 96 punten, was een geelzilverschild geband van Klaas de With. De witte…

Verder lezen

Clubshow bij de Keistadshow in Amersfoort

Van 25 t/m 26 november zijn bij onze clubshow op de Keistadshow,  in sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 te Amersfoort, 235 Oud-Hollandse Meeuwen ingeschreven. Dat is een mooi aantal en een geweldige reclame voor het ras. Drie keurmeesters hebben een volle keuring. Vanaf vrijdagmiddag 14.00 tot 22.00 uur zijn de duiven te…

Verder lezen

Vergadering en jongdierbespreking Duitse OHMC

Zaterdag 22 oktober werd in Herten ( bij Gelsenkirchen ) de jaarvergadering en jongdierbespreking van de Duitse Oud-Hollandse Meeuwclub gehouden. 16 fokkers waren hier aanwezig, waaronder 6 fokkers uit Nederland. Begonnen werd met koffie en broodjes en toen alle aangemelde leden aanwezig waren werd begonnen met de jaarvergadering. Na de…

Verder lezen

Jongdierenshow 2016 in Apeldoorn

 Zaterdag 8 oktober was de jongdierenshow van de Oud-Hollandse Meeuwclub In Apeldoorn. In de kooien zaten 164 dieren. Dat is belangrijk minder dan we de laatste jaren gewend zijn. 7 keurmeesters verzorgden de keuring en Theo Rijks hield een oogje in het zeil als voorzitter van de jury. Zoals ieder…

Verder lezen

bericht van het bestuur

Zaterdag 4 juni is  een bestuursvergadering gehouden in Geersdijk. In deze vergadering is besloten dat Roel Staats tijdelijk de voorzitterstaken zal waarnemen. Dit zal zijn tot de jaarvergadering in 2017.

Verder lezen

Foto’s website

Op onze website is een nieuwe rubriek toegevoegd genaamd: foto’s. Wierd de Boer heeft in de afgelopen tijd veel foto’s uit een ver maar ook recenter verleden in deze rubriek geplaatst. Hartelijk dank hiervoor. Bij lang niet alle foto’s zijn de bijschriften volledig. Wanneer u personen op de foto’s herkent…

Verder lezen

Bericht van het bestuur

Vanwege gezondheidsredenen heeft Klaas de With moeten besluiten om zijn bestuursfuncties met onmiddellijke ingang neer te leggen. Dit betekent ook het voorzitterschap van de Oud Hollandse Meeuwclub. Een spijtige beslissing waar wij als bestuur echter volledig begrip voor hebben. Wij wensen Klaas vanaf deze plaats van harte een spoedig herstel…

Verder lezen

Jaarvergadering en rasbespreking 2016

Zaterdag 2 april is in restaurant “Buitenlust” in Voorthuizen onze jaarvergadering en rasbespreking gehouden. 34 leden waren daar aanwezig, waaronder drie nieuwe leden. De jaarvergadering ging vlotjes en de belangrijkste punten waren de bestuursverkiezing en de huldiging van de jubilarissen. Voorzitter Klaas de With en lid Roel Staats waren aftredend…

Verder lezen

Championshow 2016

Op de laatste districtshow van de Oud-Hollandse Meeuwclub bij de Championshow waren 43 Oud-Hollandse Meeuwen ingeschreven. De fraaiste was een jonge blauwschild zwartgebande duivin van Lex Meeuwissen met 96 punten. De fraaiste ander geslacht was een roodzilverschild gebande doffer oud, eveneens van Lex Meeuwissen. Van harte gefeliciteerd en we kunnen…

Verder lezen

Oud-Hollandse Meeuwen op de Noordshow

Op de Noordshow in Assen waren 68 Oud-Hollandse Meeuwen ingezonden. De fraaiste werd een oude doffer blauwschild zwartgeband van Wierd de Boer met 97 punten. De fraaiste op 1 na was een jonge duivin blauwschild zwartgeband eveneens van Wierd de Boer.

Verder lezen

Verslag van de Clubshow van de Duitse OHMC in Leipzig

Onderstaand een verslag en enkele foto’s van de clubshow van onze Duitse collega’s bij de VDT show in Leipzig, gemaakt door Rainer Bertlich Meer foto’s van deze show en de Nationale in Dortmund vindt u op onderstaande link: www.unseraltholländischesmövchen.de   Verslag van de Hauptsonderschau (clubshow) bij de VDT in Leipzig.…

Verder lezen

Clubshow 2015

Op de clubshow bij de Keistadshow in Amersfoort waren 170 Oud-Hollandse Meeuwen ingezonden. Dat is helaas belangrijk minder dan in voorgaande jaren. Op de districtshows die tot nu toe gehouden zijn was er geen sprake van een dalend aantal inzendingen, dus laten we hopen dat het een incident is. De…

Verder lezen

Nieuwe website Oud-Hollandse Meeuwclub

Hartelijk welkom op de nieuwe website van de Oud-Hollandse Meeuwclub. Deze website is gemaakt door Wierd de Boer. We hopen via deze weg leden en bezoekers van informatie en laatste nieuws te kunnen voorzien. Niets is volmaakt, dus wanneer u tips heeft die tot verbetering kunnen leiden houden we ons aanbevolen.…

Verder lezen

Jongdierendag 2015

Op 10 oktober is in het Duivensportcentrum in Apeldoorn de jongdierenshow van de Oud-Hollandse Meeuwclub gehouden. 35 inzenders hadden gezorgd voor 230 dieren in de kooien. Dat is een prima resultaat, want het wijkt nauwelijks af van de aantallen in voorgaande jaren. Vanaf 09.30 was de zaal open en konden…

Verder lezen

Jongdierendag 2014

Jongdierenshow 2014 Op 11 oktober was in Apeldoorn onze jongdierendag. Traditioneel is dat de opening van het tentoonstellingsseizoen en de mogelijkheid om voor de eerste keer de fokresultaten van de aanwezige fokkers te zien. Ruim 40 inzenders en belangstellenden hadden de weg naar het duivensportcentrum weten te vinden, onder hen ook…

Verder lezen

Clubshow 2013

Op de clubshow in Amersfoort was het fraaie aantal van 270 dieren ingezonden. Fraai omdat er dit jaar ook  nog een jubileumshow volgde en dan toch nog zoveel inzendingen. De winnaars waren Wilfried van Voorenberghe met de fraaiste doffer oud en de fraaiste doffer jong. Bertus Kok met de fraaiste…

Verder lezen

Jongdierendag 2013

Jongdierenshow 2013   Geschrokken schiet ik zaterdagmorgen overeind in bed. Nee toch, half negen is het al. Lichte paniek maakt zich van mij meester. Hoe moet dat nu, half tien zou ik in Apeldoorn zijn. Laat ik dan John maar even bellen, voor ik de duiven in de mand zet.…

Verder lezen

Clubshow 2012

Op de clubshow bij de Keistadshow  in Amersfoort waren 247 dieren  dieren ingezonden. dat is iets minder dan in het voorgaande jaar, maar het is een mooi aantal. Grote winnaar was hier Ad Schelling met een roodziverschild gebande oude doffer met 97 punten. Dit dier werd zelfs de mooiste rassierduif van de Keistadshow.…

Verder lezen