Prijzenschema

Tentoonstellingsseizoen 2020/2021

Prijzenschema clubshow bij de SNN
7600     Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste doffer oud
7601     Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste duivin oud
7602    Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste doffer jong
7603    Moezelaarplaquette + €20,- voor de fraaiste duivin jong
7604    Moezelaarbokaal + certificaat voor het fraaiste dier jong
7605     € 5,- per 15 ingezonden dieren
7606    Beker + certificaat voor het fraaiste dier van een jeugdlid
7607    Erecertificaat voor de fraaiste doffer oud op één na
7608    Erecertificaat voor de fraaiste duivin oud op één na
7609    Erecertificaat voor de fraaiste doffer jong op één na
7610    Erecertificaat voor de fraaiste duivin jong op één na
7611    Wisselbeker + certificaat voor het fraaiste dier in iedere kleurslag
7612    Wisselbeker + certificaat voor de fraaiste collectie in iedere kleurslag
De prijzen zijn alleen te winnen door leden van de Oud-Hollandse Meeuwclub.
De geldprijzen dienen zoveel mogelijk over de verschillende kleurslagen verdeeld te worden, doch dienen te worden toegekend aan de fraaiste dieren in de betreffende kleurslagen.
Districtshows bij de Noordshow, Sierduivenshow Zuid Nederland.
7619   Bronzen eigenslag medaille + certificaat voor het fraaiste dier bij minimaal 25 dieren
7620   Medaille + certificaat voor het fraaiste dier op 1 na bij minimaal 50 dieren
7621   € 5,00 per 15 ingezonden dieren
7622   Erecertificaat voor het fraaiste dier op 2 na bij minimaal 75 dieren.
7623   Erecertificaat voor het fraaiste dier op 3 na bij minimaal 100 dieren
Prijzenschema overige shows
7624  Bronzen eigenslag medaille + certificaat voor het fraaiste dier bij minimaal 25  dieren
7625   Medaille + certificaat voor het fraaiste dier op 1 na bij minimaal 50 dieren
NBS Prijzenschema Regionale Bondsshows
SNN – Oneto – Noordshow – SZN
809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn keuring,
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummersr
810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif op 1 na van zijn keuring,
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers.
811. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
812. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin
813. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester.
814. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
Zie voorwaarden onder d.
815. Prijs alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste sierduif
Extra prijzen speciaalclubs:
Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld.
In die rassen mag een keurmeester toekennen:
816. E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van
de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub.
De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
ie voorwaarden onder d.
*d. de R- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.

Jongdierenshow:
Op  de jongdierententoonstelling worden fraaie prijzen beschikbaar gesteld voor de volgende dieren:

 1. Beste jonge doffer
 2. Beste jonge duivin
 3. Beste jonge doffer op één na
 4. Beste jonge duivin op één na
 5. Beste jonge dier van een jeugdlid
 6. Beste witte Oud-Hollandse Meeuw
 7. Beste roodschild Oud-Hollandse Meeuw
 8. Beste geelschild Oud-Hollandse Meeuw
 9. Beste zwartschild Oud-Hollandse Meeuw
 10. Beste blauwschild zwartgebande Oud-Hollandse Meeuw
 11. Beste blauwzilverschild donkergebande Oud-Hollandse Meeuw
 12. Beste roodzilverschild gebande Oud-Hollandse Meeuw
 13. Beste geelzilverschild gebande Oud-Hollandse Meeuw
 14. Beste zilverschild gekraste Oud-Hollandse Meeuw
 15. Beste in de klasse tekeningsfouten

Voor de prijzen 6 t/m 15 geldt dat binnen de betreffende kleurslag minimaal 4 dieren moeten zijn ingezonden. Bij meer dan 15 ingezonden dieren in één kleurslag worden voor die kleurslag de volgende prijzen toegevoegd:

 1. Beste op één na (Bij meer dan 15 inzendingen in één kleurslag)
 2. Beste op twee na (Bij meer dan 30 inzendingen in één kleurslag)
 3. Dier met de fraaiste raseigenschappen (Manen, Jabot, Kuif)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.