Reglementen

Reglement Fokkerskampioenschap

Ieder jaar wordt gestreden om de titel “Clubkampioen”. Deze titel wordt gezien als één van de belangrijkste jaarlijkse tentoonstellingssuccessen. Hiervoor is het volgende reglement van kracht :

(In seizoen 2020 / 2021, het coronaseizoen, tellen slechts 2 tentoonstellingen en is de Clubshow die dit jaar bij de SNN in Drachten is ondergebracht niet verplicht.)

  • Op drie tentoonstellingen doen de vier hoogst bekroonde Oud-Hollandse   Meeuwen van uw inzending mee.
  • U dient in te zenden op de Keistadshow (clubshow) en twee van de volgende shows naar keuze: Jongdierententoonstelling OHMC,   NBS  Bondsshow of de districtshows.
  • De hoogste resultaten van de shows waar u hebt ingezonden tellen mee.
predicaat punten
90 0
91 1
92 2
93 3
94 4
95 5
96 6
97 7

Als puntentelling geldt de tabel hierboven:

De deelnemer die op genoemde shows het hoogste aantal punten verzamelt is Clubkampioen. lndien deelnemers met hetzelfde aantal punten eindigen, gaat de deelnemer met het hoogste aantal jongedieren voor. Mocht hierna de strijd nog niet beslist zijn, dan gaat de deelnemer met de beste resultaten op de clubshow voor.

Tijdens de jaarvergadering ontvangt de deelnemer met het hoogste aantal punten het ingelijste kampioencertificaat en wordt hij uitgeroepen tot “Fokkerskampioen”.

Alle inzenders in de top 10 van het jaarlijkse klassement ontvangen een diploma.

Bovendien worden gedurende vijf jaren de punten bij elkaar opgeteld, zodat we na vijf jaar ook een Vijfjaren Fokkerskampioen hebben . ln 2019/2020 begon een nieuwe telling.

Het jaarlijkse competitieklassement en de top 10 van het vijfjarenklassement worden opgenomen in het februarinummer van ons Clubnieuws.

ln gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.