Clubdag

lekenkeuringDe clubdag wordt gehouden op een zaterdag in de maand maart. In het ochtendgedeelte wordt de jaarvergadering gehouden. Na de jaarvergadering worden de  prijzen uitgereikt, die door de fokkers behaald zijn tijdens de tentoonstellingen.
In het middaggedeelte volgt de rasbespreking. Hier wordt aan de hand van de ervaringen in het achterliggende seizoen geprobeerd om fokkers en keurmeesters zoveel mogelijk op één lijn te krijgen.
Aan de hand van een aantal ingekooide Oud-Hollandse Meeuwen, wordt geprobeerd om een duidelijk beeld te geven van de doelen die we met de Oud-Hollandse Meeuw willen bereiken. De fokkers krijgen zelf de gelegenheid om de dieren te beoordelen en de resultaten worden aan het eind gezamenlijk besproken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.