Reglement collectieprijzen Clubshow

Voor het winnen van een collectieprijs per kleurslag moet men minimaal vier dieren in één betreffende kleurslag hebben ingezonden, ongeacht geslacht of leeftijd. Voor toekenning van de prijs dingen de zes hoogste predikaten mee. Bij gelijk aantal punten prevaleren jonge dieren boven oude dieren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.