Jongdierendag 2017

Jongdierendag 2017 in Apeldoorn

De inschrijving was veelbelovend. Maar liefst 246 Oud-Hollandse Meeuwen waren ingeschreven voor deze jongdierendag. 29 fokkers hadden voor dit resultaat gezorgd. Genoeg te kijken en te vergelijken dus. Negen keurmeesters waren van de partij om de dieren van een predicaat te voorzien. Zij hadden allen zo tussen de 20 en 30 dieren te keuren. Klaas Nicolaij was wat minder zwaar belast, maar die was ook voorzitter van de jury.

Net na 10.00 uur opende dagvoorzitter John de Groot de show en konden keurmeesters en schrijvers aan het werk. In het kader van zijn snuffelstage als mogelijk toekomstig penningmeester, handelde Ad Schelling de financiële kant van de zaak af.

Ondertussen kon er flink bijgepraat en gemolken worden en was het gezellig druk in de zaal. Wierd de Boer had al zijn fokdieren in de verkoop zitten en zijn jonge dieren zaten op de show allemaal te koop. Het moet een raar idee zijn dat er nu van de één op de andere dag niets meer in zijn hok zit. Het is jammer.

Na de lunch waren de keurmeesters druk met het uitzoeken van de prijzen. Toen ze daar mee klaar waren werd eerst de verloting gehouden. Verschillende leden hadden hiervoor prijzen beschikbaar gesteld, waarvoor vanaf deze plaats onze hartelijke dank.

Hierna kwamen we toe aan de bekendmaking van de winnaars.

De fraaiste doffer was een geelzilverschild geband van Klaas de With met 96 punten.

De fraaiste duivin was een blauwschild zwartgeband van Bertus Kok met 96 punten

De fraaiste doffer op 1 na was een zwartschild van Arno Cuijpers met 96 punten.

De fraaiste duivin op 1 na was een geelzilverschild gekrast van John de Groot.

De fraaiste in de klasse van tekeningfouten was een blauwschild zwartgebande duivin van Johan Verdeuzeldonk.

Als uitvloeisel van de bijeenkomst van bestuur en keurmeesters eerder dit jaar, was een prijs in het leven geroepen voor het dier met de fraaiste ras-eigenschappen. Dit om hier meer aandacht aan te geven. Het ging erom welk dier de mooiste manen, puntkap en jabot had. Met een meerderheid van stemmen werd een blauwschild zwartgebande duivin van Jan Pranger gekozen.

Alle winnaars gefeliciteerd! De eerste klap is een daalder waard en voor alle niet winnaars geldt: Parijs is nog ver, er kan nog van alles gebeuren en één zwaluw (Oud-Hollandse Meeuw) maakt nog geen zomer, om maar eens een paar clichés te gebruiken.

Als Oud-Hollandse Meeuwclub willen we alle inzenders, keurmeesters en iedereen die meegewerkt heeft aan het slagen van deze dag bedanken.

Naast het afhaken van Wierd de Boer als fokker moeten we helaas ook afscheid nemen van oudgediende Joop Fidder als fokker. Vanwege gezondheidsredenen moet Joop stoppen met het houden van duiven. Het zal een hard gelag zijn voor hem na zoveel jaar duiven te hebben gehad in een prachtige kwaliteit. We wensen Joop het beste en hopen hem nog vaak op onze clubdagen te zien.

 

Hieronder de volledige uitslag:

1. Beste jonge doffer K.W. de With

2. Beste jonge duivin G.G. Kok

3. Beste jonge doffer op 1na A.H.C. Cuijpers

4. Beste jonge duivin op 1 na John de Groot

5. Beste jonge dier van een jeugdlid n.v.t

6. Beste witte A.W. Schelling

7. Beste roodschild A.H. van Zijl

8. Beste geelschild A.H. van Zijl

9. Beste zwartschild A.H.C. Cuijpers

10. Beste blauwschild zwartgeband G.G. Kok

11. Beste blauwzilverschild donkergeband Theo Hendriks

12. Beste roodzilverschild geband Evert Buter

13. Beste geelzilverschild geband K.W. de With

14. Beste zilverschild gekrast John de Groot

15. Beste van de tekeningfouten Johan Verdeuzeldonk

16. Beste blauwschild zwartgeband op 1 na Rainer Bertlich

16. Beste roodzilver geband op 1 na A.W.Schelling

16. Beste geelzilverschild geband op 1 na Dieter Gossen

17. Beste blauwschild zwartgeband op 2 na E.Schonewille

18. Dier met de fraaiste raseigenschappen J.Pranger

 

Jan Kastelein

 

Beste jonge duivin. Bertus Kok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jonge doffer. Klaas de With

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jonge doffer op 1 na. Arno Cuijpers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste jonge duivin op 1 na. John de Groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste in de klasse tekeningfouten. Johan Verdeuzeldonk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.