Jaarvergadering/rasbespreking 2017 in Voorthuizen

Op 25 maart J.L. werd in Voorthuizen de jaarvergadering en rasbespreking van de Oud-Hollandse Meeuwclub gehouden. De opkomst was met 25 leden aan de magere kant.

De gebruikelijke zaken die op een jaarvergadering aan de orde komen leverden geen problemen op.

Er waren twee aftredende bestuursleden, John de Groot en Johan Verdeuzeldonk, maar beiden waren herkiesbaar, wat ook gebeurde.

Het bestuur had gehoopt in deze vergadering een nieuwe voorzitter te kunnen presenteren, maar helaas heeft de kandidaat zich in de week voorafgaand aan de vergadering teruggetrokken. Spijtig maar het is niet anders en het bestuur gaat proberen deze vacature alsnog in te vullen. Voorlopig blijft Roel Staats interim voorzitter.

 

Wanneer een nieuwe voorzitter komt of gezocht wordt, betekent dit dat er ook een oud-voorzitter is. Dat is Klaas de With. Vanwege zijn vele verdiensten voor de club vraagt voorzitter Roel Staats of de vergadering instemt met het benoemen van Klaas tot erevoorzitter van de Oud-Hollandse Meeuwclub. De aanwezigen stemmen volmondig in met het voorstel. Klaas krijgt een spiegel aangeboden, met zijn naam, erevoorzitter en het logo van de Oud-Hollandse Meeuwclub er in gegraveerd.

 

Dit jaar waren er twee jubilarissen. Oud-secretaris en erelid Gerrit Kreykes was 50 jaar lid van de club. Hij kreeg van penningmeester John de Groot zijn kistje terug waarin hij als secretaris altijd de clubartikelen meenam. In het kistje zat een glasgravure als aandenken van het 50 jarig lidmaatschap.

Hans Herkert was 25 jaar lid. Hij kreeg van voorzitter Roel Staats het bijbehorende speldje uitgereikt.

 

Na de vergadering was er een bespreking in het kader van de ledenraadplegingen van de NBS. Thom Laming zou hier bij aanwezig zijn, maar hij was door privéomstandigheden verhinderd. Hij had zijn presentatie per mail doorgestuurd zodat we met de leden toch het één en ander nog konden bespreken.

 

Na deze bespreking was er nog tijd om de gewonnen prijzen van het afgelopen seizoen uit te reiken. Belangrijkste prijs is toch altijd het winnen van het fokkerskampioenschap. De winnaar van het seizoen 2016/2017 is Wierd de Boer. Hij was helaas niet aanwezig.

Winnaar van het aangewezen kampioenschap jonge dieren is Klaas de With. Hij kreeg hiervoor een foto op canvas van het winnende dier uitgereikt.

 

Hierna was het tijd voor de lunch en na de lunch ging het verder met de rasbespreking. De laatste jaren worden de aanwezige fokkers in groepjes verdeeld om per groep drie dieren te keuren. Speciale aandacht moest gegeven worden aan de punten: stop, vulling voorkop, jabot, manen en puntkap en agressiviteit en schuwheid. Per groep legt één van de leden uit hoe ze tot het eindresultaat gekomen zijn.

Tijdens de keuring en de nabespreking leverde dit een aantal fraaie, levendige, maar zeker ook leerzame discussies op. Dit ging in goede harmonie en hierdoor werd het een leuke, gezellige middag.

Alle aanwezigen, namens het bestuur, hartelijk dank voor de positieve inbreng tijdens deze dag.

Klaas de With erevoorzitter Oud-Hollandse Meeuwclub

Klaas de With erevoorzitter Oud-Hollandse Meeuwclub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilaris Gerrit Kreykes

Jubilaris Gerrit Kreykes

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilaris Hans Herkert

Jubilaris Hans Herkert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas de With winnaar aangewezenkampioenschap

Klaas de With winnaar aangewezen kampioenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keuring tijdens de rasbespreking

Keuring tijdens de rasbespreking

 

 

Reacties zijn gesloten.