Dierenwelzijn in goede handen bij de (klein)dierenliefhebber

Persbericht van: K.N.V. Ornithophilia en Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Dierenwelzijn in goede handen bij de (klein)dierenliefhebber. Over onze  boeiende relatie met (klein)dieren. 
Op 16 mei  vindt het symposium ‘Dierenwelzijn in goede handen bij de (klein)dierenliefhebber’ plaats in Utrecht. Dit is een  gezamenlijk initiatief van K.N.V. Ornitophilia en de Stichting Zeldzame Huisdieren. Aanleiding is het 125 jarig  jubileum van K.N.V. Ornitophilia. Deze  dag draait om  de betrokkenheid van de liefhebbers bij het dierenwelzijn. Tijdens dit symposium worden de maatschappelijke ontwikkelingen rondom dierenwelzijn besproken.

K.N.V. Ornithophilia staat  voor 125 jaar passie  voor het houden en fokken van (klein-)dieren als liefhebberij.  Een liefhebberij  die serieus  wordt  genomen omdat daardoor oude dierenrassen blijven bestaan. Desondanks zijn er steeds vaker negatieve geluiden vanuit de maatschappij. Ornithophilia ziet daarin  de uitdaging om met dierenliefhebbers over dierenwelzijn  te praten. Dat is een bijzondere manier om een jubileum  voor de dierenliefhebberij aandacht te geven.  Doelgroep van deze  dag  zijn alle liefhebbers van (klein)dieren.  Zij willen aandacht geven  aan de verantwoorde manier  waarop  zij bijzondere dieren  en rassen  houden en fokken in deze  tijd.

Een nieuw verbond tussen mensen en dieren
“De positie  van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens  als heerser over dieren  maakt  geleidelijk plaats  voor een houding die gekenmerkt wordt  door  betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. De toegenomen aandacht vanuit de maatschappij voor dierenwelzijn maakt  ook dat zij steeds hogere eisen gaat  stellen aan dierhouders.” Dat stelde  de Raad van Dieraangelegenheden (RDA) vorig jaar in het rapport ‘De Staat van het Dier’.

De RDA vindt dat er een beweging gemaakt moet  worden naar het accepteren en respecteren van de eigenheid van dieren,  met hun soorteigen gedragsrepertoire en behoeften. Vanuit dat perspectief moet volgens  de RDA kritisch gekeken worden naar de huidige  praktijk. RDA voorzitter Jan Staman  zal op 16 mei hierop  dieper  ingaan.  Zijn uiteenzetting gaat  vooral over de relatie tussen mensen en kleindieren,  de verhouding van dierenliefhebberij ten opzichte van de maatschappij en hoe hiermee om te gaan.

Samen werken aan  een  “Duurzaam en verantwoord samenleven van mensen en dieren.“
Dat is waar het Centre  for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) voor staat  als samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research). Namens CenSAS zal Franck L.B. Meijboom op 16 mei een presentatie verzorgen. Hij is Universitair Hoofddocent Ethiek van mens-dier interacties.

“De een vindt dat mensen dieren  niet zomaar  mogen gebruiken als voedsel,  de ander  ziet dieren vooral als bron  van inkomsten. Zoveel opvattingen en zoveel belangen. Dat vraagt  om een brede aanpak die wetenschappelijk is onderbouwd én voldoet aan de wensen  vanuit de maatschappij.”

Liefhebbers aan  het woord
Tijdens het symposium worden deelnemers aangezet tot nadenken over hun liefhebberij.  Door speciaalclubs en (ras-)verenigingen is overigens al veel aandacht besteed aan dierenwelzijn.  Het onderwerp wordt  al lang serieus  genomen. Er zijn positieve  praktijkvoorbeelden van verenigingen die het verantwoord fokken en houden van kleindieren stimuleren. Deze voorbeelden krijgen op het symposium ruim de aandacht. Dierhouders wordt  daarvoor een podium geboden. Iedereen is uitgenodigd om daarover met elkaar te praten.

 

Meer informatie over  de dag:
De deelname aan het symposium zal ongeveer € 20;- per persoon gaan  kosten.  Daarin is de lunch en koffie en thee  in begrepen. Om de organisatie (en de verwachte opkomst) in goede banen te leiden bieden wij alvast gelegenheid om u nu al aan te melden.  Een voorinschrijving  is mogelijk op https://szh.nl/artikelen/evenementen/symposium-dierenwelzijn-in-goede-handen-bij-kleindierenliefhebber/ Deelname is pas definitief na betaling.

Dierenwelzijn

Reacties zijn gesloten.