Mooie collectie Meeuwen in Drachten.

Fraaiste van de show - Klaas de With

Fraaiste Oud Hollandse Meeuw

Terwijl in Vlissingen de Delta show plaatsvond stonden er in Drachten 143 Oud-Hollandse Meeuwen op de Sierduivenshow Noord-Nederland. Ongetwijfeld hebben er enkele liefhebbers gebruik van gemaakt om hun dieren te laten keuren alvorens in te schrijven voor de Keistadshow. Tot morgen kunt u hiervoor nog inschrijven. Op dit moment staan er zo’n 180 Oud-Hollandse Meeuwen ingeschreven, en dat is toch flink wat minder als in voorgaande jaren.

In Drachten stond er weer een mooie collectie die door Jos de Poel (Wit, Zwartschild en Blauwschild) en Johan Verdeuzeldonk (Roodschild, Geelzilver, Roodzilver en gekrast) vakkundig beoordeeld werden. Het was Klaas de With die met een Geelzilver gebande oude duivin de fraaiste Oud Hollandse Meeuw inbracht, 97 punten. Walter de Graaf bracht een jonge Geelzilver gebande duivin in die 97 haalde en die werd de Fraaiste Oud-Hollandse Meeuw op 1 na. Gerrie Kreeft moest ditmaal genoegen nemen met eenmaal 97 met een jonge Blauwschild zwartgebande duivin, hij had daarmee de fraaiste op 2 na.

Fraaiste op 2 na

Fraaiste Oud Hollandse Meeuw op 2 na

In Wit heeft Seerp Broersma nog wat werk te doen, met 95 zette Seerp de mooiste in de kooi. Ook bij de zwartschilden is er nog wat werk aan de winkel, Tonnie Bosch had hier de mooiste met 95. Bij de Blauwschild zwartgebande oude doffers slechts eenmaal 96 van Gerrie Kreeft. Bij de oude duivinnen zette Gerrie er twee van 96 en Jaap Dijksman één. Bij de jonge doffers was het alleen Jaap Dijksman die een 96 duif in de kooi bracht terwijl bij de duivinnen de kwaliteit blijkbaar beduidend hoger lag. Gerrie Kreeft had met 97 de mooiste voor Koen Steen (1x 96) en Jaap Dijksman (2x 96).

Er stond slechts een viertal Roodschilden en hiervan had Klaas Nicolai met een 94 duif de fraaiste. De mooiste Roodschilden zaten dus niet in Friesland op de show. Bij de Blauwzilverschild donkergebande (7 stuks) was 95 de hoogste bekroning, Ane Visser, Gerrie Kreeft en Dick Kalverla brachten deze in. Bij de Roodzilverschild gebande dieren stonden er 12 Oud-Hollandse Meeuwen in de kooien. Hier zette Ane Visser als enige een 96 duif in de kooi en heeft de rest dus ook nog wat werk te doen.

Fraaiste van Walter de Graaf

Fraaiste Oud Hollandse Meeuw op 1 na

Bij de Geelzilverschilden ook nu weer mooie dieren met als toppers de 97 duiven van Klaas en Walter. Bij de oude doffers had Klaas nog een 96 er ingebracht terwijl hij bij de duivinnen naast de 97 nog een 96 scoorde. Ook Ane Visser bracht een 96 oude duivin in. Bij de jonge vogels was het Walter de Graaf die de fraaiste zette. Bij de doffers had Walter als enige een 96 terwijl hij bij de duivinnen met 97 het hoogste predicaat haalde.

Bij de gekraste zagen we ditmaal Erik Berens weer terug op de show. Een mooie oude Blauwschild gekraste doffer haalde 96 en moest alleen een 96 duif van John de Groot voor zich laten. John zette ook nog een 96 jonge Blauwschild gekraste in de kooi en behaalde ook met een Roodzilver gekraste 96. Roel Staats zette een paar mooie Geelzilver gekraste in de kooien met 95. Roel had een beetje de pech dat een van zijn vogels pas na de keuring netjes ging staan, anders was een hoger predicaat zeker zijn deel geweest.

Ook ditmaal weer een goed geregelde show in Drachten met een mooi aantal Oud-Hollandse Meeuwen. Ongetwijfeld zullen er hiervan de nodige weer in de kooien te bewonderen zijn op onze clubshow welke bij de Keistadshow is ondergebracht. Vergeet vooral niet uw dieren hiervoor in te schrijven.

En ere wie ere toekomt: De foto’s van de duiven komen van Facebook Oud Hollandse Meeuwen

Willem de Wal had de mooiste Oosterse Roller

Willem de Wal had de mooiste doffer oud met een Oosterse Roller

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.