Vraagprogramma Jongdierententoonstelling 2019

De eerste week van september zit er op en onze jonge vogels beginnen hun mooiste pak aan te trekken. De mooiste duiven zitten nu op ons eigen hok en de vraag is of de andere Oud-Hollandse Meeuwenfokkers ook zulke mooie dieren hebben gefokt. En dat gaan onze keurmeesters op 19 oktober bekijken op onze jongdierenkeuring waarvan u hieronder het vraagprogramma ziet.

Vraagprogramma

Jongdierententoonstelling Oud-Hollandse Meeuwclub

Zaterdag 19 oktober
Duivensportcentrum
Prinses beatrixlaan 240 – 7312 AA Apeldoorn
Aanvang: 9:30 UUR
Inschrijfformulier uiterlijk 8 oktober insturen

PROGRAMMA:
09:30 uur: Ontvangst en inkooien van de dieren
10:00 uur: Keuring van de ingezonden dieren – Open keuring
12:30 uur: Lunch
15:00 uur: Prijsuitreiking
16:00 uur: Uitkooien
TENTOONSTELLINGSBESTUUR:
Voorzitter: J.J.R. de Groot, Smilde
Secretaris: R.Staats, Emmen
Penningmeester: A.W.Schelling, Oud-Beijerland
2e Secr./Penn.: S.Broersma, Tzum
Lid: J.Dijksman, Ridderkerk
KEURMEESTERS:
G. Kelderman (A) Zelhem A.P. Visser (A) Barneveld
K. Nicolaï (C) Zwolle G. de Vries jr. (A) Goutum
J.G.H.M. de Poel (C) Beuningen W. de Wal (A) Ter Wispel
M.C. van Uden (C) ’s Hertogenbosch W. v/d Wal (A) Krimpen a/d IJssel
J. Verdeuzeldonk (A) Oirlo W. Otermans Duitsland

Bovengenoemde keurmeesters zijn clubkeurmeesters van de Oud-Hollandse Meeuwclub. Aan dit team kunnen door het bestuur keurmeesters worden toegevoegd. Het bestuur vraagt één van de aanwezige keurmeesters de rol van voorzitter van de hoofdprijzenjury in te vullen.

Op de jongdierententoonstelling worden fraaie prijzen beschikbaar gesteld voor de eerstvolgende dieren:
1 Beste jonge doffer
2 Beste jonge duivin
3 Beste jonge doffer op één na
4 Beste jonge duivin op één na
5 Beste jonge dier van een jeugdlid
6 Beste witte Oud-Hollandse Meeuw
7 Beste roodschild Oud-Hollandse Meeuw
8 Beste geelschild Oud-Hollandse Meeuw
9 Beste zwartschild Oud-Hollandse Meeuw
10 Beste blauwschild zwartgebande Oud-Hollandse Meeuw
11 Beste blauwzilverschild donkergebande Oud-Hollandse Meeuw
12 Beste roodzilverschild gebande Oud-Hollandse Meeuw
13 Beste geelzilverschild gebande Oud-Hollandse Meeuw
14 Beste zilverschild gekraste Oud-Hollandse Meeuw
15 Beste Oud-Hollandse Meeuw in de klasse tekeningfouten
16 Dier met de fraaiste raseigenschappen
Voor de prijzen 6 t/m 15 geldt dat binnen de betreffende kleurslag minimaal 4 dieren moeten zijn ingezonden.
Bij meer dan 15 ingezonden dieren in één kleurslag worden voor die kleurslag de volgende prijzen toegevoegd:
17 Beste op één na (Bij meer dan 15 inzendingen in één kleurslag)
18 Beste op twee na (Bij meer dan 30 inzendingen in één kleurslag

KLASSE TEKENINGFOUTEN
In deze klasse kunt u maximaal twee dieren inzenden die tekeningfouten hebben. Deze moeten wel de raseigenschappen van een Oud-Hollandse Meeuw bezitten. Op het inschrijfformulier kunt u apart aangeven welke dieren u voor deze klasse in wilt schrijven.

 

VERKOOPBEURS
Er is op deze dag ook een verkoopbeurs. U kunt op het inschrijfformulier vermelden hoeveel verkoopkooien u wenst. Een verkoopkooi kost € 1,00.

 

CATALOGUS EN PERSOONSGEGEVENS
Voor de jongdierententoonstelling wordt een catalogus opgesteld. Hierin worden o.a. persoonsgegevens opgenomen, zoals naam, adres, gegevens van ingezonden duiven, behaalde resultaten en prijzen. Door inzending van uw duiven gaat u akkoord met publicatie van deze gegevens in de catalogus.

 

INSCHRIJVEN
Inschrijving geschied door het insturen van het inschrijfformulier. Dit kan natuurlijk op de “ouderwetse” manier, u download hier het inschrijfformulier in Word, of als PDF. Men print het uit, vult het in stuurt het vervolgens naar Roel Staats, Slenerbrink 290, 7812 HM Emmen.
Of kopiëren en mailen naar email: r.staats@planet.nl

Het gemakkelijkst is het echter onderstaand formulier in te vullen, graag volledig, en te verzenden. U krijgt een kopie van uw verzonden formulier in uw mailbox. Inschrijfformulier uiterlijk 8 oktober insturen.

Inschrijfformulier
 
 
 
 
 
personen op voor het lunchbuffet á € 9,50 per persoon.
kooien á € 1,00 per kooi (maximaal 4) voor de verkoopklasse.
Inzendingen voor de jongdierendag á € 2,50 per dier.
Nr Kleurslag: M/V
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
Keuring tekeningfouten á € 2,50 per dier (maximaal 2).
Nr Kleurslag: M/V
1    
2    

Inschrijf- en lunchgeld graag overmaken naar Regiobank rekening:
NL29 RBRB 0777 945622
t.n.v. Oud-Hollandse Meeuwclub o.v.v. “Inschrijfgeld JDD - TT”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.