Nog een week te gaan.

Op dit moment, 1 oktober, hebben we nog een week te gaan voor de sluiting van de inschrijving voor de Jongdierendag 2019. 8 oktober is de laatste dag waarna Roel Staats aan de slag kan zodat 19 oktober alles op rolletjes verloopt. Het inschrijfformulier kunt u hier vinden. Vergeet ook niet tijdig uw aangewezen duiven door te geven aan onze secretaris Seerp Broersma.

De inschrijving voor de Van Pallandtshow sluit twee dagen eerder, hier wordt onze eerste district show gehouden. Het vraagprogramma en inschrijfformulier vindt u hier.

Twee dagen nadat de jongdierendag is geweest sluit de Sierduivenshow Noord Nederland haar inschrijving. Het vraagprogramma staat online en kunt u hier vinden terwijl u dit jaar weer kunt inschrijven via Animal Office, gemakkelijker kan het niet. In Noord Nederland zitten de laatste jaren zo’n 140 Oud Hollandse Meeuwen in de kooien.

Gelijktijdig met de Sierduivenshow Noord Nederland wordt in Vlissingen de Delta-show gehouden. De inschrijving hiervoor sluit op 17 oktober, dus net voor onze jongdierendag. Het vraagprogramma staat op dit moment nog niet online.

Op 28 t/m 30 november is dan de belangrijkste show, onze clubshow ondergebracht bij de Keistadshow in Amersfoort. Het vraagprogramma vindt u hier terwijl u tot 1 november digitaal in kan schrijven.

In december vindt de Gelderlandshow en de Maasdalshow plaats. Van beide shows is er nog geen vraagprogramma en van de laatstgenoemde show ondergaat de website momenteel het hoognodige onderhoud.

In het 2e weekend van januari hebben we wat de district shows betreft de afsluiting op de Noordshow, maar ook hiervoor is er nog de nodige tijd om in te schrijven en is er nog geen vraagprogramma.

Om u vast voor te bereiden op al het moois wat u op al deze shows kunt zien hebben we op de fotopagina diverse winnaars van de laatste 5 jaar geplaatst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.