Geen jongdierendag/clubdag

In verband met de sterke stijging van Covid-19 besmettingen acht het bestuur het niet verantwoord om de jongdierendag/clubdag a.s. zaterdag 10 oktober 2020 door te laten gaan. Mede omdat onze deelnemers uit het hele land komen en veelal tot de risicogroep behoren hebben we besloten om deze dag af te lasten.

Wij hopen van harte dat de situatie op korte termijn weer anders wordt en dat wij elkaar weer op een normale manier kunnen ontmoeten.

Bestuur Oud Hollandse Meeuwclub.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.