Clubshow en prijzenschema

Wat we al vreesden is vorige week beslist, de Keistadshow gaat niet door! Duidelijk is dat minder grote locaties zich moeilijk kunnen wapenen met afdoende maatregelen ter bescherming tegen de corona. Toch is uw bestuur niet stil blijven zitten, gezien de tijd kunnen we ons dat ook niet veroorloven.

We hebben diverse locaties afgewogen, hierbij rekening houdende met welke show de beste kansen heeft van doorgaan en waar we de clubshow met goede kans kunnen laten doorgaan. De keuze kwam uiteindelijk op de SNN in Drachten, voor de leden vanuit het zuiden van Nederland is dit een eind weg dit we hebben we ook heel goed meegenomen in onze beslissing. De hal in Drachten is groot genoeg om ruimschoots aan de corona eisen te voldoen, en heeft verder veel voordelen in zich!

 

Vanuit het land zijn er vervoerslijnen geregeld door SNN, dus dat hoeft geen belemmering te zijn.   

Deze dagen is in verband met de ontwikkelingen, inmiddels beslist over de nieuw te kiezen plaats voor de Bondsshow. De Bondsshow wordt verspreid over het land en worden vier Regio Bondsshows, nl. SNN, Oneto, Noordshow en SZN.

Alle vier krijgen eenzelfde uitgebreid prijzenpakket van de NBS, bijna net zo uitgebreid als een “gewone” Bondsshow. Zie het overzicht onderaan deze brief.

Het prijzenschema van de Clubshow blijft geldig, maar dan nu voor de SNN in Drachten. Omdat het zuiden verstoken zou blijven van een districtsshow, gaan we de SZN berichten dat we daar dit show-jaar een districtsshow willen onderbrengen. Overigens kunnen leden een andere show als distictshow bij ons op geven, mits er meer dan 25 dieren komen.

De toewijzing van de Kampioensprijzen passen we éénmalig aan in twee shows, waarbij de clubshow niet verplicht is voor de telling. Dit geld voor het fokkerskampioenschap, het vijfjarenkampioenschap en het aangewezen kampioenschap.

 

Het kan zijn dat door de korte tijd voor het verschijnen van het vraagprogramma de prijzenvermelding daarin niet kan worden meegenomen, maar uw bestuur gaat er op toezien dat dat in goede banen verloopt. We hopen op een goede inzending vanuit onze clubleden.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Seerp Broersma secr.

 

P.S. onderstaand het prijzenschema van de Bondsshows

Prijzenschema Regionale Bondsshows

SNN – Oneto – Noordshow – SZN

809.  Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn keuring,
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummersr

810.  Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif op 1 na van zijn keuring,
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers.

811.  VerzilverdeNBS-medaillevoor de fraaiste doffer

812.  VerzilverdeNBS-medaillevoor de fraaiste duivin

813.  K-prijsvan€ 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester.

814.  R-prijsvan€ 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
zie voorwaarden onder *d.

Prijs alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:

815.  VerzilverdeNBS-medaillevoor de fraaiste sierduif

 

Extra prijzen speciaalclubs:
Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een keurmeester toekennen:
816.  E-prijs van€ 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub.
De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
zie voorwaarden onder *d.

*d.             de R- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.