Aangewezen kampioenschap Jonge dieren.

Met het vervallen van de jongdierenshow is de uiterste datum om uw aangewezen jonge duiven op te geven opgeschoven naar 1 november. U kunt hiervoor maximaal 4 jonge Oud-Hollandse Meeuwen nomineren door opgave van de ringnummers bij onze secretaris Seerp Broersma. tsjommahiem@ziggo.nl Dit seizoen tellen de beste twee resultaten en is de clubshow niet verplicht.

De eerste show die, naar het zich laat aanzien, doorgaat is de SNN met daarop onze clubshow. De SNN wordt gehouden op 6 en 7 november in Drachten waarbij de duiven ingekooid worden op 5 november. U kunt hiervoor tot 20 november inschrijven via Animal Office. Als u op papier wilt inschrijven, uw formulier moet binnen zijn op 20 oktober, gooi uw formulier dus tijdig op de brievenbus.

Met deze maand uitstel moet het toch voor iedereen mogelijk zijn om op eigen hok de mooiste vier er tussenuit te halen. Het reglement vindt u hier.  Uiteraard wensen wij iedereen veel succes hiermee en hopen wij u straks, op gepaste afstand, gezond en wel in Drachten bij de kooien terug te zien.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.